NVM Business cijfers commercieel vastgoed eerste kwartaal 2024
Source: NVM